Politică pentru protecţia datelor cu caracter personal

Conţinutul site-ului web : www.V-TAC.ro („Site-ul“) respectă prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal şi actelor normative legate de aceasta. Această politică pentru protecţia datelor cu caracter personal are ca scop să vă informăm despre modul în care procesăm datele dumneavoastră personale şi despre dreptul dumneavoastră să exercitaţi control asupra acestor activităţi.

Consimţământul şi răspunderea dumneavoastră:

Acceptând politica pentru protecţia datelor cu caracter personal, adoptată de V-TAC, şi în funcţie de serviciile alese, dumneavoastră practic, de bună voie vă daţi consimţământul pentru procesarea automată a acestora în volumul respectiv, pentru realizarea unor scopuri de marketing. V-TAC îşi rezervă dreptul de a modifica oricând politica legată de protecţia datelor cu caracter personal, şi despre acest fapt, ne vom informa clienţii printr-o modalitate potrivită.

V-TAC nu procesează date cu caracter personal ale persoanelor sub vârsta de 18 ani, fără consimţământul expres al părinţilor sau reprezentanţilor legali ale acestora.

V-TAC îşi propune ca scop să vă ofere pe site informaţii accesibile şi utile. Prin prelucrarea datelor dumneavoastră personale, asigurându-se confidenţialitatea acestora, noi pregătim conţinutul astfel încât să corespundă preferinţelor dumneavoastră. V-TAC foloseşte datele dumneavoastră de caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Securitatea Site-ului se asigură prin aplicarea strictă a unor măsuri tehnice şi organizaţionale, pentru prevenirea pierderii, distrugerii, pătrunderii, modificării sau diseminării datelor dumneavoastră personale de către persoane neautorizate. V-TAC nu duce răspundere pentru protecţia datelor care sunt furnizate în afară regimului instituit. După realizarea scopului pentru care am colectat datele dumneavoastră, V-TAC le distruge, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altceva.

Datele de caracter personal pe care le prelucrăm:

Datele de caracter personal pe care ni le furnizaţi dumneavoastră, sunt în funcţie de serviciul pe care l-aţi ales. Le furnizaţi de bună voie, fiind destinate pentru personalizarea Site-ului şi ca să primiţi materialele noastre de reclamă dacă aţi ales un asemenea serviciu. Aceste date de caracter personal pot fi următoarele:
 • Prenume şi nume de familie;
 • CNP;
 • Poştă electronică;
 • Adresă de contact;
 • Telefon de contact.

Folosirea Cookie-urilor:

Drepturile dumneavoastră:

Dacă v-aţi dat consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către V-TAC Europa, dumneavoastră veţi dispune oricând de următoarele posibilităţi:
 • acces liber la datele personale pe care le-aţi furnizat şi la informaţia legată de prelucrarea acestora;
 • distrugerea, corectarea sau blocarea datelor personale în cazul prelucrării acestora prin încălcarea Legii privind protecţia datelor de caracter personal;
 • refuz de primire a buletinului electronic şi a comunicaţiilor electronice de marketing.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unui e-mail la adresa electronică: office(at)v-tac.eu sau trimiţând prin poştă o scrisoare la adresa: "V-TAC EUROPE" Ltd, "Rozhen" bul. 41, Sofia 1271, BULGARIA.

Modalităţi de contact pentru întrebări:

Dacă aveţi întrebări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră de caracter personal sau alte întrebări similare, vă rugăm să luaţi legătură cu noi prin una dintre următoarele modalităţi:
 • Sunaţi la tel.: + 359 (02) 905 66;
 • Scrieţi-ne la adresa: office(at)v-tac.eu, sau
 • Trimiteţi-ne o scrisoare la adresa: "V-TAC EUROPE" Ltd, "Rozhen" bul. 41, Sofia 1271, BULGARIA.